Фирма ЕЗАКС ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ

Свържи се с фирма ЕЗАКС ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ

Покупко -продажба на имоти, отдаване под наем, строителство, инвестиции в недвижими имоти; строително – инвестиционна дейност, транспортна дейност в страната и чужбина, спедиционни и превозни сделки, търговия на едро и дребно с всякакви вещи и стоки, ресторантьорство, туризъм и всякакви туристически дейности в страната и в чужбина, хотелиерство, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, внос-износ, бартер, реекспорт, покупка, комисионни, складови сделки, стоков контрол, дистрибуторски услуги, лицензионни сделки, рекламни, информационни, програмни и всички останали търговски дейности, незабранени със закон.

гр. Банско, ул. Тодорин връх 30