Фирма Език и Реч

Свържи се с фирма Език и Реч

Консултация, диагностика и терапия на комуникативните нарушения; търговско представителство, посредническа, транспортна, туристическа дейност; комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки; рекламни, информационни и други услуги; лизинг, както и други дейности, незабранени от закона, като при необходимост от специално разрешение и/или регистрация за някоя дейност, същата се извършва след издаване на разрешението, съответно на регистрацията.

гр. София, ул. ул. Жилищна група „Южен парк” 44