Фирма Ф-ДИАЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Свържи се с фирма Ф-ДИАЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; комисионна, спедиционна, складова дейност; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна дейност; транспортна дейност – вътрешен и международен превоз на хора, стоки, товари; покупка и строеж на недвижими имоти с цел продажба; външнотърговско и външно- икономическа дейност, свързана с предмета на дейност на фирмата, бартер, експорт и реекспорт на стоки, Предприемачество; Производство и търговия на строителни материали, строителство, строително – монтажни работи, строително-ремонтни работи, дейности и услуги; Участия в търгове и обществени поръчки и европейски програми, както и всякакви други дейности, търговия и услуги, които не са забранени със законите на страната и европейското законодателство и/или са свързани с предмета на дейност на фирмата.

гр. Етрополе, ул. ул.МИКО ЛАКОВ 4