Фирма Ф и Л Фармасайънс

Свържи се с фирма Ф и Л Фармасайънс

Научноизследователска, развойна и консултантска дейност в областта на химията, биологията, фармацията и процесното инженерство, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. Тинтява 126

Телефон: +359899189636