Фирма Ф.П.А.

Свържи се с фирма Ф.П.А.

Придобиване, продажба и управление на участия в дружествен капитал или на имущество във всякакви дружества или правни образувания, покупко-продажба и управление на недвижими имоти, движими вещи и произведения на изкуството (вкл. с антикварна или колекционерска стойност) и всякаква друга търговска или предприемаческа дейност; сделки с индустриална и интелектуална собственост; управление на недвижими имоти; предоставяне на консултантски услуги, съдействие, управление на риска и дю дилиджънс анализ на компании, както в България, така и в други страни; предоставяне на различни видове услуги (вкл. управленски, организационни, консултантски и др.); проучвателна дейност; управление на информационни системи, въвеждане и обработка на данни; търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, всяка дpугa дейност, която не e забранена от закона.

гр. София, ул. ул. Бистрица 9