Фирма ФАБИАН И ТАНЯ

Свържи се с фирма ФАБИАН И ТАНЯ

ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОЗНИ, СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ И КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ЗАБАВНИ, СПОРТНИ И АТРАКЦИОННИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТУРИСТИЧЕСКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, КОНСУЛТАНТСКИ, СЕРВИЗНИ, РЕКЛАМНИ И ДРУГИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ НЕ ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, КАТО ДЕЙНОСТИТЕ ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ НА ДЪРЖАВЕН ОРГАН, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.

с. Замфир, ул. ул. ЗАМФИР ХАДЖИЙСКИ 35