Фирма ФайвСтарТранс

Свържи се с фирма ФайвСтарТранс

Организиране, транспортиране и спедиционно обслужване по суша, въздух и вода със собствени или наети превозни средства, складова дейност с наети или собствени складове, митническо и спедиторско обслужване, обработка и услуги в страната и в граничните пунктове, търговия в пълен обем: външнотърговска и вътрешнотърговска дейност, импорт, експорт и реекспорт на всички видове разрешени от закона стоки, търговско представителство и посредничество, отдаване на автомобили под наем, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, спортни, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, маркетингова дейност, бартерни сделки, както и всякакви други сделки и услуги, незабранени от закона, при спазване изискванията на действащото законодателство

гр. Русе, ул. Видин 17