Фирма ФАКТОР Ц

Свържи се с фирма ФАКТОР Ц

Изкупуване, рециклиране, обработване и търговия на едро и дребно с вторични суровини-скрап, транспортни услуги,- логистика,- превоз на пътници, багаж и товари с лек и товарен автомобил и с автобус в страната и в чужбина, продажба на петролни продукти, горива, масла, продажба на авточасти и автомобилни гуми, филтри и автомобилни аксесоари, извършване на услуги в автоцентрове и сервизи, покупка на промишлени стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, разкриване на магазинна мрежа за продажба на промишлени и хранителни стоки, производство, преработка, съхранение и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, продажба на стоки от собствено производство, търговия на дребно и едро със селскостопанска продукция на леката промишленост, козметика, цигари /след лиценз/ и парфюмерия, стоки за бита, алкохолни /след лиценз/ и безалкохолни напитки, комплексно туристическо обслужване, хотелиерство и ресторантъорство, строителни и строително-монтажни дейности и всички цруги дейности, които не са забранени от закона, след получаване на необходимите лицензи и разрешения.

гр. Добрич, ул. БУЛ.ТРЕТИ МАРТ 102