Фирма ФЪН ПАРК БЪЛГАРИЯ

Свържи се с фирма ФЪН ПАРК БЪЛГАРИЯ

ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКВИ СТОКИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ОТКРИВАНЕ НА МАГАЗИННА И СКЛАДОВА МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВНОС, ИЗНОС, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ЖИЛИЩНИ, ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ, СТРОИТЕЛСТВО, ХОТЕЛИЕРСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

гр. Брацигово, ул. ул. „Желязко Делев” 8