Фирма ФАНИ 1982

Свържи се с фирма ФАНИ 1982

търговия с всички видове хранителни и нехранителни стоки,, покупка на стоки с цел препродаване в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба;, селскостопанска продукция и стоки за бита; търговия със строителни материали, алкохолни напитки и тютюневи изделия, кафе, сиропи, коктейли; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни фирми и лица; комисионни; таксиметров превоз на хора и товари; авторемонтни услуги; услуги свързани с производство на ракия; след лиценз. производство и продажба на тестени и сладкарски произведения; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; кафе-аперативи, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, счетоводни услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. производство и реализация на непреработена селско стопанска продукция, транспортна дейност превоз на хора и таксиметрова дейност, строителна дейност