Фирма ФАРМ ДЖОБС

Свържи се с фирма ФАРМ ДЖОБС

ГРИЖИ ЗА ДОМАШНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ. НАЕМАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦА, ПОЛАГАЩИ ГРИЖИ ЗА ЖИВОТНИ. ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА ЛИЦА И НА РАБОТОДАТЕЛИ. НАСОЧВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО В ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО В СТРАНАТА ИЛИ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ. КОНСУЛТАЦИИ И ЛОГИСТИЧНА ПОДКРЕПА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА. ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО СЪС СТОКИ И УСЛУГИ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ДИСТРИБУЦИЯ. ВНОС, ИЗНОС, ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СДЕЛКИ И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА. ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

гр. Видин, ул. ул. ШИРОКА 19