Фирма ФАРМА АГРО

Свържи се с фирма ФАРМА АГРО

Търговия с козметика и хранителни добавки, търговия (покупко-продажба) на едро и на дребно на фитофармацевтични препарати /пестициди/, торове и семена в страната и чужбина; разфасоване, пакетиране, складиране и съхранение на фитофармацевтични препарати /пестициди/, торове и семена; покупко-продажба и съхранение на промишлени стоки, както и други сделки и търговия със стоки и услуги, които не са забранени от закона.

гр. Пазарджик, ул. “Стоян Ангелов” 47