Фирма ФАС Инвест

Свържи се с фирма ФАС Инвест

Търговия и дейности по придобиване, съхраняване, снабдяване, внос и износ на лекарствени продукти, растителни лекарствени продукти, растителни лекарствени продукти, растителни препарати, хомеопатични лекарствени продукти, след получаване на разрешение по съответния ред; Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. Продажба на стоки от собствено производство. Търговско представителство и посредничество. Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни и лизингови сделки. Сделки с интелектуална собственост. Придобиване на дялове, акции и предприятия в страната и чужбина. Предоставяне на хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски услуги. Предоставяне на други услуги и извършване на други дейности, незабранени от българското законодателство, които ще се извършват по търговски начин.

гр. София, ул. Цар Борис III 168