Фирма ФАТИ-98 ФАТМЕ МУСТАФА

Свържи се с фирма ФАТИ-98 ФАТМЕ МУСТАФА

ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАВАНЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ ВИДОВИ ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, КАФЕ, СИРОПИ, КОКТЕЙЛИ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАНИ ФИРМИ И ЛИЦА; КОМИСИОННИ; ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ХОРА И ТОВАРИ; АВТОРЕМОНТНИ УСЛУГИ; УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДСТВО НА РАКИЯ; СЛЕД ЛИЦЕНЗ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ТЕСТЕНИ И СЛАДКАРСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; КАФЕ-АПЕРАТИВИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА. ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА НЕПРЕРАБОТЕНА СЕЛСКО СТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ.

с. Страцин, ул. ИЗГРЕВ 30