Фирма ФЕЙШЪН КОНЦЕПТ

Свържи се с фирма ФЕЙШЪН КОНЦЕПТ

Производство и търговия с текстилни изделия , производство на предпазни средства търговия с тях , строителство, строително-монтажни дейности, сделки с недвижими имоти, търговия на едро и дребно с части земеделска техника, търговия на дребно и едро с хранителни стоки, сервизни услуги на автомобили, търговия с петрол и петролни продукти, транспортни услуги в страната и чужбина, посредническа и счетоводна дейност, сделки с недвижими имоти, проектиране, строителство /високо, ниско жилищно и промишлено/, ремонт на сгради и съоръжение. Търговска дейност (комисионна, лизингова, бартерна и др. разновидности) на едро и дребно с всички разрешени от закона стоки и вещи (хранителни, промишлени, стоки за бита, суровини, нефтопродукти, оборудване за производство и др.) чрез магазини, павилиони, едрови складове и заведения за обществено хранене. Внос и износ на стоки, маркетинг, посредничество и представителство на чужди и наши фирми в страната и чужбина. Производство и реализация на селскостопански произведения-растителни и животински, в сурово и преработено състояние. Производство на хранителни стоки, суровини за тях, безалкохолни и др. напитки. Транспортни и превозни услуги на пътници и товари в страната и чужбина, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство и съответните им спомагателни дейности. Бюра за пътувания в страната и чужбина. И всички други дейности не забранени от закона, като за извършване на дейност, за която е необходим съответен лиценз, да се счита за вписана в предмета на дейност след издаването му.

гр. Търговище, ул. ул. Трети март 54А