Фирма ФЕНИКС КЪМПАНИ ЛТД

Свържи се с фирма ФЕНИКС КЪМПАНИ ЛТД

посредническа, комисионна и консултантска дейност, маркетинг, рекламна и издателска дейност, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на хранителни и промишлени стоки и предмети за бита, кетеринг, ресторантьорство и хотелиерство, търговско представителство и агентство на български и чуждeстранни физически и юридически лица в страната и чужбина, туристическа дейност – туроператорство и туристическо агентство, вътрешно и външно търговска дейност – внос или износ на стоки, транспортна дейност в страната и чужбина – превоз на пътници и товари, както и всяка друга дейност незабранена от закона.