Фирма ФЕНРИР ИНВЕСТ

Свържи се с фирма ФЕНРИР ИНВЕСТ

Придобиване на участия в дружества с развита дейност и стартъпи; консултантски услуги; изготвяне на финансово-правни, икономически и технически анализи в областта на бизнеса; консултиране и представляване при извършване на приватизационни и други инвестиционни проекти; ИТ проекти; счетоводни услуги, консултиране по международни проекти и осъществяване на мониторинг по такива проекти; вътрешна и външно-търговска дейност; представителство и посредничество, консултантски услуги на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга стопанска дейност, за извършване на която няма законова забрана.

гр. София, ул. ул. ШИПКА 21