Фирма Ферал Таурус

Свържи се с фирма Ферал Таурус

Търговия на дребно и едро, строителство, посредническа дейност и сделки с недвижими имоти производство и търговия с промишлени стоки и стоки за потребление, изкупуване, преработка и търговия със селскостопански произведения от растителен и животински произход и стоки на хранително-вкусовата промишленост, маркетинг, ноу-хау, информационна и програмна дейност, международен и вътрешен туризъм, спедиторска дейност, търговско посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни фирма и физически лица в страната и чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, строителна дейност, външнотърговска дейност, импресарска дейност, рекламни услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.