Фирма ФЕЗИ СИСТЕМС

Свържи се с фирма ФЕЗИ СИСТЕМС

Търговия с хранителни и промишлени стоки, леки автомобили или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, строително-ремонтни услуги, търговия на едро и дребно, производство, изкупуване, доставка на всички видове стоки, таксиметрови превози на товари и хора, международен транспорт и спедиционна дейност, търговско агентство, комисионерство, посредничество и представителство на чуждестранни физически и юридически лица на територията на страната и в чужбина, маркетинг, хотелиерство и ресторантьорство, внос и износ, всякакви други неизброени, но незабранени със закон дейности и услуги, дейности, които изискват лицензни или разрешителни, ще бъдат извършвани след получаването на същите.

гр. Русе, ул. ул. Богдан войвода 1