Фирма ФИДЕС СТРОЙ

Свържи се с фирма ФИДЕС СТРОЙ

Строителство и строително-монтажна дейност в областта на промишленото, гражданското, инфраструктурното строителство и линейно строителство, курортно строителство в това число доставка на оборудване и обзавеждане, предаване на обекти до ключ; производство на строителни материали, конструкции и изделия; конструкции и оборудване на обекти; спортно-развлекателни и увеселителни заведения; хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска дейност; инженерингова дейност; инсталиране, ремонт и поддръжка на вендинг автомати и други дейности, които не са забранени със закон. Ако някоя от изброените дейности са под разрешителен режим, тя ще бъде извършвана след получаване на съответния документ.

с. Голям Поровец, ул. ул. ЕДЕЛВАЙС 22