Фирма ФИФО – ДОБРОМИРА НИКОЛОВА

Свържи се с фирма ФИФО – ДОБРОМИРА НИКОЛОВА

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯТА ИМ; ТЪРГОВИЯ С ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, ЦВЕТЯ И ДРУГИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ; ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАГАЗИНИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ И ДЕЙНОСТИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ, И ВСИЧКИ ДРУГИ НЕ ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.

гр. Силистра, ул. “Одеса” 8