Фирма Филеви Лозен

Свържи се с фирма Филеви Лозен

Управление на недвижими имоти; строителство, ремонтни дейности, строително-монтажни работи; проектиране, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване под наем; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия със стоки; внос и износ; маркетингови, рекламни, информационни и други услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

с. Лозен, ул. “Съединение” 127б