Фирма ФИЛИП 1985 – ФИЛИП МАРКОВ

Свържи се с фирма ФИЛИП 1985 – ФИЛИП МАРКОВ

Вътрешно и външно търговска дейност; Производство и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход Производство и реализация на хранителни и промишлени стоки; Транспортна дейност-вътрешен и международен транспорт; Кафе-аперитив; Ресторантьорство; Хотелиерство; Рекламна дейност, както и всяка друга, незабранена от закона дейност.

с. Градина, ул. УЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 5

Телефон: 0884531002