Фирма ФИМ ТРЕЙД

Свържи се с фирма ФИМ ТРЕЙД

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; покупка и продажба на автомобили и търговия с резервни части за тях; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел препродажба; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; търговия на дребно и едро, внос, износ и реекспорт; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, счетоводни услуги, както и всички други дейности, които не са забранени от закона.

с. Мокрище, ул. ул. Деветнадесета 12