Фирма ФиМиТо

Свържи се с фирма ФиМиТо

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговски представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; сделки с недвижими имоти, както и извършването на всички други сделки, които не са забранени от закона