Фирма ФИНАЛЕН ЩРИХ

Свържи се с фирма ФИНАЛЕН ЩРИХ

Сделки за покупко-продажба на стоки и други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид; търговия с произведения на изкуството и художествените занаяти, организиране на събития, продажба на стоки от собствено производство, посредничество, търговско представителство и агенство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, оказионна, консигнационна и разносна търговия, външно-търговска дейност, сервизни услуги, продуцентска дейност, онлайн търговия, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. ул. Оборище 46

Телефон: **********