Фирма ФИНБИЛД 1980

Свържи се с фирма ФИНБИЛД 1980

извършване на строително- монтажни работи; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия на едро и дребно с всички видове хранителни и промишлени стоки; изграждане и експлоатация на търговски обекти; продажба на алкохолни и безалкохолни напитки и цигари; продажба на автомобили и авточасти в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство; комисионни, спедиционни и превозни сделки; лизинг; търговско представителство и посредничество; копирни; преводачески, компютърни, машинописни, дърводелски, транспортни, таксиметрови, хотелиерски, ресторантски, туристически, импресарски услуги; строителна, проектантска и външнотърговска дейност; отдаване на вещи под наем; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти, с цел продажба, както и всякакви други дейности или услуги, незабранени със закон, като всяка една дейност дружеството ще осъществява при спазване на действащите разрешителни и лицензионни режими, след получаване на съответните разрешения и лиценз, и всяка друга търговска дейност, която не е забранена със закон.

гр. Бургас, ул. МИНЗУХАР 15