Фирма ФИТ МОУШЪН

Свържи се с фирма ФИТ МОУШЪН

Развиване на спортна дейност, фитнес-зали, кондиционна дейност; предоставяне на консултации и услуги в областта на спорта и кондиционните дейности; търговия; рекламна и консултантска дейност; както и всякакви други дейности, които са търговски по смисъла на Търговския закон, и които не са изрично забранени от закона и при всички случаи след получаване на необходимите лицензи и разрешения, в които такива се изискват.

гр. София, ул. Околовръстен път 191