Фирма ФИТ Роял

Свържи се с фирма ФИТ Роял

Търговия на едро и дребно, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговска дейност /вкл. внос и износ/, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, търговско представителство и посредничество, производство, изкупуване, преработка, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. Кърджали, ул. 5-ти септември 3