Фирма ФИТФЕЙС

Свържи се с фирма ФИТФЕЙС

СПОРТНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДИХ; ЙОГА; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ,
НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. АКО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ),
ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКРЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ).