Фирма ФИЗИО ТАЙМ

Свържи се с фирма ФИЗИО ТАЙМ

КИНЕЗИТЕРАПИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ, СПОРТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ; КОНСУЛТАЦИИ ЗА ВОДЕНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДВИГАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ, ОБУЧЕНИЕ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И РЕКЛАМНИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.