Фирма ФК АКТИВИТИ

Свържи се с фирма ФК АКТИВИТИ

КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ИНВЕСТИЦИИ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, КИБЕР, МАРКЕТИНГ, ЛОГИСТИКА, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА НА СТОКИ, ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА НА ЕДРО И ДРЕБНО, ТЪРГОВРСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ, АРЕНДА, МЕНАЖИРАНЕ НА АКТИВИ, ИНФОРМАЦИОННИ И БРОКЕРСКИ УСЛУГИ, МАРКЕТИНГ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ВНОС, ИЗНОС, И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН, КОЯТО ДЕЙНОСТ ЩЕ БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЯВАНА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. КОГАТО ИМА РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ – СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ

гр. София, ул. Антон Чехов 22