Фирма ФЛАИНГ ФЕРЕТС

Свържи се с фирма ФЛАИНГ ФЕРЕТС

Обща търговия и инвестиции; отдаване под наем на недвижими имоти; покупка, продажба, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос и износ на стоки; търговия на едро и дребно; вътрешнотърговска и външнотърговска дейност; пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и чужбина; комисионни, спедиционни сделки; вътрешен и международен туризъм; хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, както и всяка друга дейност, незабранена със закон, при необходимост от лицензия, тя следва да бъде набавена преди започване на съответната дейност.

гр. София, ул. Златен рог 22