Фирма ФЛОРА БМ

Свържи се с фирма ФЛОРА БМ

Производство на всички видове разрешени стоки и други вещи и на разрешена селскостопанска продукция от растителен и животински произход с цел продажба, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, посреднически сделки с недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, външнотърговска дейност, внос и износ, реекспорт, бартерни сделки, комисионни, спедиционни, превозни сделки, превоз на стоки и товари, пътнически сделки в страната и чужбина, консултантска дейност, международен транспорт, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, програмни, информационни, импресарски дейности или услуги, както и всички дейности и услуги, които не са забранени с закон.

гр. Априлци, ул. Мара Гидик 18