Фирма ФЛОРИН 50

Свържи се с фирма ФЛОРИН 50

Технически изпитания и анализи, дефектоскопски услуги(безразрушителен контрол); Външна и вътрешна търговия; Търговия на едро и дребно; Търговско представителство; Операции с недвижими имоти; Дейности обслужващи обществото и личността; Комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки; Рекламни информационни и др. услуги; Транспортна дейност; Посредническа дейност; покупко- продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; Земеделие; Лизинг; Както и други дейности незабранени от закона. За дейности, за които се изискват разрешение или лиценз дейността се извършва след получаването им.

гр. София, ул. Г. С. Раковски 99