Фирма ФОНИКС БУКС

Свържи се с фирма ФОНИКС БУКС

-Внос и износ на учебници
-Образователна и учебно-възпитателна дейност
-Организиране и провеждане на специализирани курсове за образование и обучение, чуждоезиково обучение и подготовка
-Търговия и дистрибуция на учебни материали и други пособия
-Както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона

гр. София, ул. Майстор Павел от Кримин 22А