Фирма ФОР БИЛД

Свържи се с фирма ФОР БИЛД

Покупко-продажба и дистрибуция на стоки на територията на Р България, ЕО и държавите извън общността, производство и търговия с промишлени стоки и предмети на бита, външнотърговска дейност и представителство, покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, строителство, архитектура, дизайн, покупка, отдаване под наем и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, продажба на недвижими имоти, производство на стоки с цел продажба, лизингова, спедиционна, превозна дейности, транспорт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, продажба на недвижими имоти, производство на стоки с цел продажба, лизингова, спедиционна, превозна дейности, транспорт на хора и товари в страната и чужбина, автосервизна и складова дейности, импорт, експорт, реекспортни и бартерни сделки, производство, изкупуване, преработка и търговия със земеделска продукция от растителен и животински произход, хотелиерски, туристически и информационни услуги, пътнически, товарни и таксиметрови превози, агентство, посредничество и представителство на български и чуждестранни лица, управление на имуществото на физически и юридически лица, организиране и провеждане на образователни курсове, организиране на забавни и развлекателни игри, предприемаческа и консултантска дейност и други дейности и услуги по смисъла на чл. 1, ал. 3 от ТЗ.

гр. Варна, ул. ул. Райко Жинзифов 40