Фирма ФОРИ ПРОДУКТИ

Свържи се с фирма ФОРИ ПРОДУКТИ

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО СЪС ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, ВНОС И ИЗНОС НА ЕДРО И НА ДРЕБНО НА ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА НАШИ И ЧУЖДИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ЦЯЛОСТНО СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕ ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.