Фирма Фортуна – 366

Свържи се с фирма Фортуна – 366

Покупко-продажба на стоки, включително дрехи и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид; извършване на строителни и други, свързани с тях дейности, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

с. Владая, ул. Лесковец 8