Фирма ФРЕШ АКВА – 2014

Свържи се с фирма ФРЕШ АКВА – 2014

Търговия със земеделска техника, оборудване за предприятия, консултантски услуги, дигитални услуги, земеделска дейност, строителна дейност, внедряване на иновативни технологии в производството, ИТ дейност, производство и търговия на промишлени стоки, комисионни, спедиционни, складови, превозни и други услуги и всяка друга дейност незабранена от закона.