Фирма ФРЕШ Т – М

Свържи се с фирма ФРЕШ Т – М

ПРОИЗВОДСТВО,ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕРАБОТКА НА ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, ПРОДУКЦИЯ И МАТЕРИАЛИ. ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КОНСУЛТАНТСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, МАРКЕТИНГОВА, ЛИЗИНГОВА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ФОРМИ И С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ, ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ И СЕРВИЗ НА ПРОМИШЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

Телефон: **********