Фирма ФРИГО ЕС РУСЕ

Свържи се с фирма ФРИГО ЕС РУСЕ

Търговска дейност в страната и чужбина; внос, износ и реекспорт на промишлени и селскостопански стоки; търговия на едро и дребно; оказионна и комисионна търговия; покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; организиране и поддържане на заведения за обществено хранене, туроператорската дейност, покупка, строеж, отдаване под наем и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, услуги свързани с монтаж, ремонт и поддръжка на климатична техника, преводачески услуги извършване на лизингови, франчайзингови и посреднически услуги.

гр. Русе, ул. Иван Ведър 5