Фирма ФУЛФРЕЙМ2021

Свържи се с фирма ФУЛФРЕЙМ2021

Дейностите по производство, разпространение, издание, постпродукция, отдаване под наем на оборудване, както и всички процеси, свързани със създаването на аудиовизуални произведения, маркетинга на телевизионни програми, създаването на всякакъв вид аудиовизуални произведения за кино, телевизия , радио, театър и всякакъв друг вид настоящи и / или бъдещи средства за разпространение на материал, както и всички други дейности, незабранени от Закона, при спазване на съответните лицензионни и разрешителни режими.
Ако за осъществяване на някоя от дейностите законът изисква предварителното издаване на разрешение, лиценз или регистрация, същата ще се осъществява от дружеството след съответното им получаване.

гр. София, ул. ул. “Георги Бенковски” 14