Фирма ФУЛСТОП МЕДИА

Свържи се с фирма ФУЛСТОП МЕДИА

консултански услуги, маркетинг и реклама; покупка на стоки или други вещи, с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; търговска дейност; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; стоков контрол, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството на РБългария, като дейностите, за които се изисква разрешение или лиценз, ще се извършват след получаването му.

с. Скравена, ул. ул. “Крушарска” 9

Телефон: 0877264075