Фирма ГАИА

Свържи се с фирма ГАИА

хотелиерство, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, рекламни услуги и допълнителни туристически уcлуги замяна или отдаване под наем на имоти, посредничество при сделки с недвижими имоти, рекламна, консултантска, маркетингова дейност, представителство в страната и в чужбина, както и извършване на всички други стопански дейности и услуги незабранени със закон, след издаване на необходимите лицензи и разрешения

гр. Пловдив, ул. ул. Филип Македонски 96А