Фирма Галант Спирит Продакшънс

Свържи се с фирма Галант Спирит Продакшънс

Продуциране на аудио-визуални произведения- филми, радио, телевизионни и шоу програми, осигуряване на реализацията им на пазара, аудиовизуални услуги, операторски, фотографски, режисьорски и сценарни услуги, отдаване под наем на снимачна техника, осигуряване на екипи и всякакво участие и консултиране при реализация на аудиовизуални произведения, рекламна и издателска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионерство, агентство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, извършване на сделки с интелектуална собственост, консултантски услуги, вътрешна и външна търговия, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.

гр. София, ул. “Три уши” 107А