Фирма ГАМА ДЕКОР

Свържи се с фирма ГАМА ДЕКОР

Търговска дейност на стоки или услуги с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; складови сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, дизайн, всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква водене по търговски начин и не е забранена със закон или друг нормативен акт, а при наличие на разрешителен режим-след съответното разрешение.

гр. Казанлък, ул. СВЕТА ТРОИЦА 8

Телефон: 0896044226