Фирма ГАРАЖ037

Свържи се с фирма ГАРАЖ037

Ремонтни дейности на електроинсталации на моторни превозни средства (МПС), сервизна дейност, включително техническо обслужване и ремонт на МПС, търговия на едро и дребно с МПС, автомобилни резервни части, консумативи и принадлежности, пътна помощ, репатриране на МПС, услуги с автокран, превоз на товари, вътрешна и международна транспортна, превозна и спедиторска дейност, покупка на стоки, с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, хотелиерство и ресторантьорство, внос и износ на стоки, търговско представителство, рекламни, информационни, програмни или други услуги, търговски проучвания, стоков контрол, лизинг, складови и транспортни сделки, както и всяка друга дейност в страната и чужбина, незабранена със закон или друг нормативен акт, като за тези дейности, за които се изисква лицензионен или разрешителен режим-след издаване на лиценз или съответното разрешение.

гр. Пловдив, ул. Ангиста 6

Телефон: 0896696436