Фирма ГАЯ ИНК

Свържи се с фирма ГАЯ ИНК

Търговия на едро и дребно с всякакъв вид стоки и услуги, посредничество, агентство, комисионерство, както и всякаква друга дейност, незабранена от законите на Република България, като дейностите, за които се изисква предварително разрешение (лиценз) от държавен орган, ще бъдат извършвани след надлежното получаване на съответното разрешение.

гр. София, ул. БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ 131

Телефон: +359877672973