Фирма ГЕБО 33

Свържи се с фирма ГЕБО 33

Производство, вътрешна и външна търговия с промишлена, селскостопанска и хранително-вкусова продукция; друга не забранена със закон дейност, а когато същата е под разрешителен или лицензионен режим – след получаване на съответното разрешение или лиценз;

гр. Панагюрище, ул. Незабравка 11